Cylindrical Containers

ظروف استوانه ای

این ظروف با استفاده از مواد اولیه درجه یک و با بهره مندی از فرایند تولید اولتراسونیک جهت بسته بندی ثانویه تولید شده ودارای خاصیت آنتی استاتیک (ضد گرد و خاک و غبار) و عدم شکنندگی می باشند.